Topbar

Gudstjenester

Sahl

Gullev

Arrangementer

Stillingsopslag

Vi har pt ingen ledige stillinger

Forårskoncert og skulpturafsløring i Gullev

Forårskoncert 2016

Der var godt 40 tilhørere til koncerten i Gullev Kirke torsdag d. 12. maj. Koncerten blev lidt anderledes end averteret på grund af sygemelding. Kirkens organist, Marianne M. Skrydstrup spillede som præludium en Præambel (Den tids betegnelse for præludium) af den tyske renæssance komponist Melchior Schildt (1593 - 1667), Griegs Våren transskriberet for orgel og et postludium af Johan Sebastian Bach. De to sidstnævnte er noget af en udfordring at spille på et lille orgel med et manual og uden selvstændig pedal. Men Marianne klarede opgaven fornemt.
Helle og Dynes Skovkjær gav et yderst varieret program, der spændte over en arie fra Gluck´s opera Orfeus og Eurydike, Johan Strauss operette musik til Sebastian og ABBA. Helles smukke sopranstemme foldede sig flot ud bl. a. i Griegs Solvejs sang fra Peer Gynt. Dynes sang den berømte Old Man River fra musicallen Show Boat af Jerome og Hammerstein.
Så var der også fællessang med bl. a. Johannes Johansens hyldest salme til den danske sommer "Det dufter lysegrønt af græs" Det ændrede program blev fastlagt med 24 timers varsel på grund af sygemelding. Men det gav gennemførelsen slet ikke indtryk af. Flot gået af alle medvirkende.
Bagefter afslørede menighedsrådet en træskulptur "Sædemanden" som nu står og nyder den smukke udsigt fra Kirkegården. Skulpturen er fremstillet for nogle af de penge fra Gullev Kirkes arv efter Arne Pedersen.

Kulturaften på Ormstrup

Onsdag d. 27. januar 2016

Lone Hansen Hanne leFevre og Mikkel Lynggaard

Aftenen bød på et meget personligt foredrag af Lone Hansen, der er datter af en dansk mor og en tysk soldat, og efter fødslen blev sat i pleje hos en præstefamilie og senere bortadopteret. Hun beskrev levende om sin søgen eftr sine rødder både at finde tilbage til sin biologiske mor og sin tyske fars familie. Desuden var der konceert med klasisk sanger Hanne lFevre og guitaristen Mikkel Lynggaard
De opførte forskellige sange fra renæsancen af bl. a. den engelske komponist og luthspiller John Dowlands (1562 - 1626)såkaldte ayres, der er komponeret for sopran med luth akkompagnement. I den anledning brugte Mikkel en særlig 7 strenget guitar. Programmet indeholdt også fransk renæssance og naturligvis tillige numre af Carl Nielsens store nationale sangskat.

Friluftsgudstjeneste

Søndag d. 6. september

Vi havde igen i år en festlig friluftsgudstjeneste ved Ormstrup. Gjern Spillemænd (m/K) spillede præ- og postludium samt akkompagnerede til salmesangen. Efter gudstjenesten gav de en række ekstranumre fra deres repertoire.
Vejret var med os i år, men en del af deltagerne indtog alligevel deres medbragte kaffe i jagtstuen.

Velkommen!

Velkommen til Sahl og Gullev sognes hjemmeside. Her kan du læse om kirkerne og deres historie,om menighedsrådet. Du kan se tidspunkter for gudstjenester, og du kan læse om pastoratsrådets vedtægt om referaterne fra menighedsrådsmøderne og endvidere takster og regulativer for kirkegårdene og personalet.
Du kan også læse om koncerter og andre af menighedsrådets arrangementer og du kan se billeder fra forskellige begivenheder på fotosiden.

Menighedsrådsmøder 2015

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes på de følgende datoer kl. 19:00 i konfirmandstuen. Datoerne er i 2015 som følger:
Torsdag d. 8. januar
Onsdag d. 4. marts
Tirsdag d. 19. maj
Onsdag d. 10. juni
Torsdag d. 13. august
Torsdag d. 3. september
Tirsdag d. 3. november

Menighedsrådet

Anna Jespersen

Menighedsrådet har ved det konstituerende møde d. 13. november konstitueret sig således:

Formand: Anna Jespersen
Næstformand: Ida Madsen
Kontaktperson: Anna Jespersen
Kasserer: Vagn Bach Jensen
Forretningsfører: Vagn Bach Jensen
Underskriftsberettigede: Anna Jespersen og Vagn Bach Jensen
Sekretær: Jens Martin Mølgaard
Øvrige medlemmer:
Bernd Jaaks
Leif Poulsen
Kirkeværge: Grethe Laursen

Vil du have vores nyhedsbrev?

Se vejledning

Opdateret d. 15.5.2016

Valid HTML 4.01 Transitional