Du er her: 
tirsdag15sep2020

Valg til menighedsrådet - Valgforsamling !!!

tirsdag15sep2020 kl. 19:00 - 20:00

Valgforsamlingen afholdes kl. 19:00 i Konfirmandstuen i Sahl Præstegård

Valgret og valgbarhed!

Krav for valgret:

- medlem af folkekirken

- fyldt 18 år

- være dansk statsborger eller have haft fast bopæl i Danmark i et år forud for valget

- bopæl i Gullev eller Sahl Sogn, eller have løst sognebånd til sognepræsten senest den 1. september 2020 kl. 12.00

Afstemning ved fuldmagt

Det er muligt at stemme ved fuldmagt, når det kan dokumenteres, at vælgere på grund af lovligt forfald er forhindret i at deltage

 

Dagsorden for Valgforsamlingen:

 1. Velkomst ved formanden forvalgbestyrelsen
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
 5. Kandidaternes egen præsentation
 6. Debat og mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste
 12. Eventuelt

 

Det nye menighedsråd tiltræder den 29. november 2020

Alle er hjertelig velkomne

 

Med venlig hilsen

Valgbestyrelsen

Ida Madsen

Vagn B. Jensen

Inger-Grethe Eger