Begravelse eller bisættelse i Sahl og Gullev Kirker

Ved dødsfald kan præsten kontaktes for en samtale og for at aftale et tidspunkt for begravelse eller bisættelse.

Mange vælger at få hjælp fra en bedemand til at ordne det praktiske efter dødsfaldet og omkring begravelsen eller bisættelsen. Ønsker man selv at anmelde dødsfaldet, kan det foregå via borger.dk.

Hvad er forskellen på begravelse og bisættelse?

Ved en begravelse går begravelsesfølget efter gudstjenesten ud på kirkegården, hvor kisten sænkes i jorden. Herefter vil jordpåkastelsen finde sted.
Ved en bisættelse køres kisten efter gudstjenesten bort til brænding (kremering) på et nærliggende krematorium. Urnen med asken leveres på kirkegården efter ligbrændingen. Hvis det ønskes, kan urnenedsættelsen finde sted med præstens medvirken, hvor man synger en salme, beder Fadervor og modtager velsignelsen.

Læs mere

Læs mere om begravelse og bisættelse på folkekirke.dk.