Konfirmation i Sahl og Gullev Kirker

Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vej mod at blive voksen.

Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder sit løfte fra dåben om at være med dig. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og modtager Guds velsignelse. 

Konfirmationsforberedelsen - at gå til præst

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål.

Har Gud skabt verden på seks dage? Lavede Jesus virkelig vand om til vin og var hans mor jomfru? Kan Gud være god, når der sker så meget ondt? Hvad nu hvis jeg nogle gange er i tvivl?
Undervisningen giver ikke mange færdige svar. Den handler mere om at være sammen om vores spørgsmål til livet, hinanden og til Gud.

For at blive fortrolig med gudstjenesten skal konfirmanden som en del af konfirmationsforberedelsen deltage i et antal gudstjenester inden sin konfirmationsdag.

Læs mere

Læs mere om konfirmationen på folkekirken.dk.

Kommende datoer

I 2020 holdes der konfirmation søndag d. 3. maj.

Grundet den forestående skolesammenlægning i Bjerringbro af Bøgeskovskolen og Egeskovskolen er det desværre ikke muligt at fastlægge konfirmationsdatoerne flere år frem.

Konfirmationsdatoer for de kommende år vil blive offentliggjort her på siden, når de er lagt fast.

Bli' konfirmeret lokalt!

Konfirmation i Sahl og Gullev kirker
I menighedsrådet vil vi meget gerne understøtte at der fortsat er konfirmationer i vores lokale kirker. Derfor har kommende konfirmander, i Sahl og Gullev sogne, altid mulighed for at blive konfirmeret i egen kirke - Sahl eller Gullev - hvis du og dine forældre ønsker det.
Konfirmation i Bjerringbro er på forhånd fastsat til tredje søndag efter påske.
Men du kan altid blive konfirmeret i din egen lokale kirke, hvis du ønsker det og her har du følgende muligheder:
Muligheder: 1. Der tilbydes konfirmation samme dag som i Bjerringbro. I ulige år er det i Sahl kl. 11 og i Gullev kl. 12.30.   I lige år er det kl. 11 i Gullev og kl. 12.30 i Sahl
Ønsker forældre / konfirmander ikke at benytte sig af "kl. 11 retten" det år, overgår retten til forældre / konfirmander i den anden landsby. Det afklares på konfirmand- og forældremøde ved start af nyt konfirmandhold.
2. Enhver kan aftale med præsten at holde konfirmation på et helt andet tidspunkt. Det kan f.eks. være om lørdagen eller i en helt anden weekend. Dog under den forudsætning at præsten kan få det passet ind i planlægningen.
3. Andre, der ønsker at blive konfirmeret i Sahl eller Gullev, selv om de ikke bor her, er også velkomne. 
Og selv om du følger et konfirmationshold i Bjerringbro, Ans, Bjerring, Vellev eller et andet sted, kan du altså godt blive konfirmeret i Sahl eller Gullev.
Det skal bare aftales med præsten forinden. Så det eneste du skal gøre, er at henvende dig til vores sognepræst, Herluf Steen Christensen (der er vikar for Anna Rask Lauridsen, der har barselsorlov) på mail hsc@km.dk eller telefon 8668 1602.
Menighedsrådet håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at blive konfirmeret lokalt.