Kirkerne i Sahl og Gullev

Sahl og Gullev kirker fortæller en historie om et enkelt liv gennem generationer. Her har man i mere end 900 år været samlet til gudstjeneste og til særlige begivenheder på overgange i livet.

Kirkerne i Sahl og Gullev har gennem århundreder haft et fællesskab. De er bygget næsten samtidigt, de havde i århundreder samme ejere, og i hvert fald siden reformationen har der været fælles præster i de to kirker.

Sahl Kirke

Læs mere om Sahl Kirke og dens historie.

Gullev Kirke

Læs mere om Gullev Kirke og dens historie.

Byggestil

De to romanske kirker, der begge er bygget i 1100 tallet, rejser sig markant i de to byer. Overleveringen fortæller at Gullev Kirke blev påbegyndt først, men at Sahl blev afsluttet først. Det underbygges af at stenene i Sahl kirke er bedre forarbejdede.

Begge kirker er bygget i granit. Store marksten er slæbt sammen, tilhugget i smukke blokke (kvadre) og sat sammen til den smukke ydermur. Den glatte kvadrevæg kendetegner kirkebyggeriet i Jylland og Nordfyn, mens man i det øvrige land gjorde mindre ud af stenenes forarbejdning.
Kirkerne er bygget som kullede kirker, dvs. tårnløse langhuse bestående af skib og kor, men Gullev Kirke har også en rundet udbygning af kirkens østvendte kor, som kaldes apsis.

Kirkens ejere gennem tiden

Igennem århundreder har kirkerne været ejet af og forvaltet af forskellige godsejere. I 1300 tallet var Ormstrup og kirkerne ejet af familien Hvass. Men i 1500 tallet var Ormstrup så forgældet, at kirkerne blev foræret til biskoppen i Viborg. Efter reformationen blev de igen overdraget til Ormstrup eller Frisholt, som godset har heddet i en periode. Kirkerne har i perioder været i stort forfald. Hans Thansen Rosborg overtog godset og kirkerne i midten af 1700 tallet, og han sørgede for at der blev foretaget en hårdt tiltrængt restaurering af kirkerne. En stor del af kirkernes interiør stammer fra den restaurering.