Sahl Kirke

Kirkeklokkerne

Den gamle klokke, som hænger i den lille åbne bindingsværks tagrytter med blytækt pyramidespir, er støbt i 1764 af Caspar König. Klokken er "lillebror til de 2 klokker i Viborg Domkirke.
I forbindelse med etablering af automatisk ringning i 2007 blev det besluttet at anskaffe en ny klokke for at aflaste den gamle. Den nye klokke er fremstillet i Holland på bronzestøberiet Eijsbouts og er sat i drift i slutningen af 2008.
Den gamle klokke har en tone E2 og den nye klokke CIS2. De klinger smukt sammen når der ved højmessen ringes med begge klokker.

Kirkebygningen

Kirkebygningen er fra det 12 årh. og består af romansk kor og skib. Korbuerne er af Nationalmuseet dateret til det 15. årh.
Tilbygningen mod nord var oprindeligt  gravkapel og er fra 1756. Våbenhuset fra 1882 ud for syddøren. Den romanske bygning er rejst af ganske veltilhugne granitkvadre, koret på en dobbeltsokkel, der består af en stejl, høj attisk profilover en skråkant, der er ledsaget af to riller, skibet kun på skråkantsokkel.
Oprindelige rundbuevinduer med kantprofil er bevaret i kor mod øst og nord. I korets sydmur sidder der en kvader med indhugget skaktavl.

Syddøren

Denne dør, som er i brug, har fået indsat groft forarbejdet, malet trædør fra 1641. Den bærer en for en kirkedør nok så passende indskrift: "DV SKALT IHVKOMME AT HELLIGIØRE DIN HVILEDAG".

Prædikestolen

Prædikestolen er fra samme tid som indgangsdøren, idet den bærer årstallet 1649. Den er et flot billedskærerarbejde i typisk svulstig barokstil.
Stolen består af fem felter: Kristus som verdenshersker med scepter og rigsæble i midten omgivet af de fire evangelister med deres symboler. Felterne adskilles af apostelfigurer, der virker som søjler. Under felterne læses den latinske indskrift: " Vespera jamvenit nobiscum christe pianeto" (Lukas 24,29).
Stolen er restaureret i 1763.

Døbefonten

Fonten er en stor glat skål i romansk stil og fra kirkens ældste tid. Den er hugget ud i et stykke af en stor granitsten. Den originale var desværre blevet så medtaget, at man formodentlig ved hovedrenoveringen omkring 1965 udskiftede den, så fonten indtil 2009 stod på en ottekantet tretrinssokkel støbt i beton. Døbefonten står nu på en fod i ølandssten udført af kunstneren Erik Heide. Den nye fod matcher smukt ølandsstenene i kirkeskibets gulv. Den nye fod er doneret af Minna & Niels Due Jensen, Ormstrup Gods.

Døbefonten er udstyret med et sydtysk messingfad fra slutningen af det 16. århundrede.

 

Runesten

Fra den ældste tid bør også nævnes de to runesten. Den ene lå som tærskel op til koret, men blev i 1882 flyttet til Forhistorisk Museum i Århus. Den bærer indskriften: "I fred hviler Narve i sin grav under jorden". Den anden sten findes endnu ved kirken. Den er muret ind i vestmuren af det senere opførte kapel. Den har sværd med korshæfte i lavt relief og navnet "Ingrth" i runer.

Ligsten

I koret står to ligsten, der oprindeligt har ligget i gulvet. Indskriften på stenen i nordsiden er næsten slidt af. Men den skal være over en "ærlig mand Niels Mikkelsen", som boede på Ormstrup og døde den 23. januar 1622 med "sin kære hustru Dorthe Ibsdatter".
Niels Mikkelsen menes at have været den kongelige embedsmands foged. Indskriften på stenen i sydsiden af koret er derimod lettere at læse. Stenen er rejst over ovennævnte Rosborgs svigermoder, Anne Elisabeth Niim der døde i 1758.
Indskriften omtaler afdøde yderst rosende. Det berettes andetsteds, at samme Anne Elisabeth Niim kort før sin død syede messehagler til Sahl og Gullev kirker, som endnu er bevarede. Stoffet til haglerne skal ifølge traditionen stamme fra en fløjelsbeklædning, som Frederik IV skænkede Anne Sophie Reventlov (af kronprinsen betegnet som hendes "horekjole"), men efter dennes død solgt på auktion.

Kapellet

Kapellet er som nævnt ovenfor bygget som gravkapel for Rosborg og hans familie. I gitterdøren ses Rosborgs navnetræk, og på kapellets gavl ses Rosborgs og hans hustrus navnetræk. I 1837 ryddede den daværende kirkeejer, ritmester Balling, kisterne ud, da der ikke var hensat penge til vedligeholdelse og lod dem nedsætte idet nordøstre hjørne af kirkegården. I 1903 blev kapellet indrettet som almindeligt ligkapel.